Členství v mezinárodních organizacích

jsme členy významných světových a evropských organizací práce. podílíme se na jejich fungování, účastníme se seminářů pro dobrou praxi, kterou se snažíme přenášet na pracoviště v České republice ve prospěch nejen našich členů, ale všech pracovníků.

Křesťanská odborová koalice je členem WCL (Světové konfederace práce), WCT (Světové konfederace učitelů), FIOST  Světové organizace dopravy), INFEDOP (Evropské organizace veřejných služeb a dopravy) a pozorovatelem EZA (Evropského centra pro otázky zaměstnanců). Tato spolupráce umožňuje přímé vazby k Evropské unii a komisi. Spolupracuje i s národními křesťanskými odbory - Křesťanské odbory Belgie, Křesťanská frakce rakouských odborů, Křesťanské odbory Německa, Holandska, Lucemburska, Kanady a hlavně s křesťanskými odbory Slovenska.