Co děláme

Ve svém programu navazujeme na skromné křesťansko-demokratické tradice 1. republiky. V období komunistického režimu byla činnost křesťanských odborů zakázána. V období po listopadu 1989 vznikly problémy se změnou systému a přechodu na tržní ekonomiku, které náš program chtěl pomoci řešit.

Sociální část programu je uvážená a pokouší se najít zodpovědný post Křesťanské odborové koalice (dále jen KOK) k vytvoření sociálně tržní společnosti. Řešení, která ve svých důsledcích poškodí občany jsou pro nás nepřijatelná. Základní formou řešení prioritních sociálních a mzdových požadavků musí být vyjednávání, tzn. prosazování konsensu ve vztahu vláda-zaměstnavatel-zaměstnanec.

Každý občan má právo na toleranci svého osobního přesvědčení. Otevřenost a partnerství jsou znakem spolužití mezi občany. Na těchto základech je možná spolupráce křesťanů i nekřesťanů.