Členství

Členství v KOK je dobrovolné. Členem se může stát každý občan ČR starší 18ti let, který je v pracovněprávním či obdobném pracovním vztahu k zaměstnavateli se sídlem na území ČR nebo na tomto území podniká, případně je soukromým podnikatelem a to bez ohledu na politickou příslušnost, národnost, rasu, vyznání a pohlaví a který se ztotožňuje s programem a stanovami KOK.

Za členy KOK jsou občané přijímání na základě písemné přihlášky.