Křesťanská odborová koalice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Seminář: „Změny na trhu práce: Je na konci tunelu světlo?“

Email Tisk PDF

 

 

„Změny na trhu práce: Je na konci tunelu světlo?“ byl název semináře pořádaného WOW, FCG/GPA, KRIFA a EZA. 45 vedoucích odborových organizací a členů z 18 Evropských zemí a delegace Turecké banky a pojištění zaměstnanců Unie BASS, vyslechli šest odborníků z různých evropských zemí.

Seminář zahájil prezident EZA pan Bartho Pronk, který promluvil o historii krizí, kterým dnes čelíme. Možná za rok až dva dosáhneme světla na konci tunelu. Otázkou je, jaký druh světla to bude? Trh práce nikdy nebude stejný. Jaký trh práce nás tedy čeká? Na tuto otázku nabídli odpovědi pozvaní experti.

Pan August Wöginger, člen Rakouského parlamentu, člen odborové organizace a generální tajemník ÖAAB (Rakouské Unie zaměstnanců v zaměstnanecké organizaci rakouské strany lidové ÖVP) promluvil o změnách trhu práce jako politické otázky zástupců zaměstnanců. Zatímco si Rakousko nevede tak zle v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie, nezaměstnanost mezi mladými lidmi a lidmi nad 50 let je velice vysoká.

Profesor Henrik Schärfe představil prezentaci o roli technologie a hranicemi mezi člověkem a stroji, a jaké změny mohou nastat na trhu práce. Roboti možná pokryjí velkou část trhu práce, na druhou stranu nám pomohou zlepšit náš život, udělat ho snadnější a pohodlnější. Jsou zde důležité otázky jako: přinese tato technologie další rozdíly mezi chudými a bohatými? Rozdíly mezi vysoce a méně vzdělanými zaměstnanci?

Pan Alfred Gajdosik přinesl vhled do problematiky flexibilního trhu práce. Jaký je jeho vliv na pracovní nejistotu? Odborové organizace se musí zaměřit na výzvy trhu práce a rozhodnout o tom, co je individuální odpovědnost a co by mělo být vedeno státem, a co by mělo být vedeno privátní sférou.

Ronald Dekker z Tilburgské univerzity se zaměřil na efekty měnících se pracovních vztahů z podhledu zaměstnance i zaměstnavatele. To co je dobré pro podnikání, není dobré pro společnost. Vyšší flexibilita práce nepřináší vyšší počet pracovních míst, a flexibilní pracovníci nejsou přímí nepřátelé stálých zaměstnanců.

Nizozemská profesorka Agnes Akkerman představila výzkum na 500 zaměstnancích, porovnání mezi stálými a flexibilními zaměstnanci. Její závěry jsou: Flexibilní zaměstnanci nejsou méně spokojení s prací, mají jiný vztah ke kolegům, jiný vztah k tomu jak získávají pomoc, vyšší úroveň nežádoucího chování.

 

Každá země má své zkušenosti, je jasné, že se odborové organizace musí zaměřit na vlastní řešení ve vlastní zemi. Celkový evropský závěr prozatím neexistuje. Blížíme se ke konci tunelu, ale bude tu jiné světlo než dřív. Pro odborové organizace jsou tu vysoké výzvy, které je potřeba v následujících letech řešit.

Aktualizováno Středa, 23 Prosinec 2015 19:32